Ảnh: Keizo Kioku

2020-2021

Ở công trình này, Daito Manabe + Rhizomatiks trưng bày một Tokyo 2020 hoàn toàn khác, sản phẩm được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo, tổng hợp dữ liệu từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào mùa xuân năm 2020 cho đến nay.

Ảnh: Pavilion Tokyo

Dự tính ban đầu, tác phẩm được tạo ra để hiển thị thông tin liên quan đến sự kiện nhưng đã bị huỷ bỏ. Dù vậy, chúng vẫn được tóm tắt lại bằng văn bản và hình ảnh khởi chiếu trên màn hình. Tuy chỉ xuất hiện dưới dạng ánh sáng trên màn hình hiển thị nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy sự ý nghĩa của chúng. 


Dự án:
Pavilion Tokyo 2021

Địa điểm:
Tokyo, Nhật Bản

Thời gian:
01.07 – 05.09.2021

Kiến trúc sư tham gia:
Terunobu Fujimori
Kazuyo Sejima
Sou Fujimoto
Akihisa Hirata
Junya Ishigami
Teppei Fujiwara
Makoto Aida
Yayoi Kusama

Giám tuyển:
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Watari

Tổ chức:
Tokyo metropolitan government
Arts council Tokyo

Biên tập:
Trang Đài