Ảnh: Hufton+Crow

Bảo tàng Do Thái tại Berlin

Nằm ở mảnh đất thuộc cả Đông và Tây Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ, Bảo tàng Do Thái là nơi khái quát toàn bộ lịch sử người Do Thái ở Đức suốt hơn hai thiên niên kỷ. Kiến trúc sư Daniel Libeskind là tác giả của công trình bảo tàng đầu tiên sau khi nước Đức thống nhất này.


Dịch:
Handhome

Thực hiện:
Lan Nguyễn, Vũ Quý Tỵ

Xem thêm
Trường nghệ thuật Bauhaus