Ảnh: Iwan Baan

Ghế Schorge

Ghế Schorge là một sản phẩm trong tư duy theo đuổi các thiết kế mang tính bền vững của Francis Kere, được làm ngay tại công trường xây dựng Trường Trung học Lycée Schorge ở Koudougou, Burkina Faso.

Chiếc ghế sử dụng những vật liệu xây dựng còn sót lại, thanh cốt thép từ cấu trúc mái trở thành chân và khung của chiếc ghế, gỗ để định hình bê tông dùng làm tựa lưng và chỗ ngồi. Với cách làm này, phế liệu sẽ có một đời sống mới, tránh sự lãng phí trong xây dựng.

Ảnh: Iwan Baan
Bản thiết kế chiếc ghế

Status: Completed Date: 2016 Site: Lycée Schorge, Koudougou, Burkina Faso Size: 88cm (height) x 40cm x 40cm

Xem thêm
Thước / Hurlu