Université Indochinoise w Ernest Hébrard

120.000 

Năm 1902, chính quyền Pháp đã có dự kiến xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Y khoa, sau này là Trường Đại học Đông Dương (Université Indochinoise). Kế hoạch này được Toàn quyền Đông Dương phê duyệt năm 1907. Công trình Trường Đại học Đông Dương do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương.

Bộ Notecard về công trình này được thực hiện năm 2020 khi trường mở cửa cho mọi người vào thăm quan triển lãm và kiến trúc công trình này. Với không gian và chi tiết hiện đang được bảo tồn và sử dụng, công trình này dù đã có tuổi đời trên dưới 100 năm nhưng giá trị kiến trúc và thẩm mỹ vẫn còn rất đương đại, xứng đáng làm một kiệt tác kiến trúc Đông Dương mà E.Hébrard đã để lại cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài công trình này, E. Hébrard còn khởi phát trường phái Kiến trúc Đông Dương qua các công trình khác tại Hà Nội như Nhà thờ Cửa Bắc (1930), Trụ sở Sở Tài chính nay là toà nhà Bộ Ngoại giao trên đường Điện Biên Phủ (1931), rồi tới Tòa Viễn Đông Bác Cổ (1925) nay là Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Số lượng: 18 tấm | Kích thước: 12 x 9cm

SKU:NC-ErnestHébrardTừ khóa: ,
Subscribe
Join 350k+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="37"]