Norman Foster

Làm thế nào bạn vượt qua được tất cả những sự phức tạp và rút gọn nó giống như cách một người dã từng nói rằng: “Tôi có thể viết cho bạn cả một bài luận, cũng có thể viết cho bạn một bức thư dài, nhưng để làm một bài thơ thì chưa chắc! Vậy làm sao để chắt lọc tất cả những phức tạp này và tạo ra những trải nghiệm thoải mái cho mọi người?” – Norman Foste

Norman Foster trả lời phỏng vấn Marc-Christoph Wagner tại nhà riêng gần Geneva, Thụy Sỹ vào tháng 4/2015.


Dịch:
Handhome

Thực hiện:
An Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Lan Nguyễn

Subscribe
Join 350k+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="37"]