Nguồn: The Guardian

Thomas Heatherwick

Trong đoạn phỏng vấn, kiến trúc sư/nhà thiết kế Thomas Heatherwick đã bàn về cách tiếp cận những dự án của ông cũng như tầm quan trọng khi làm việc theo nhóm, chia sẻ những triết lý thiết kế và điêu khắc mà không đề cao dấu ấn cá nhân trong công việc.


Thực hiện:
Monita Rajpal

Subscribe
Join 350k+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="37"]