Ảnh: XAVIER DE JAURÉGUIBERRY

Thư viện Học viện Phillips Exeter

Thư viện của Học viện Phillips Exeter, bang New Hampshire, Hoa Kỳ là một trong những công trình cuối cùng được thiết kế bởi kiến trúc sư Louis Kahn, một kiệt tác của hình khối và sự chuẩn xác. Ông đã bố trí lại không gian bằng việc thay đổi cách tòa nhà đón nhận ánh sáng, cả từ bên ngoài lẫn bên trong.


Dịch:
Handhome

Thực hiện:
Phùng Nhất Linh

Xem thêm
Ngôi nhà kính