Ảnh: Cemal Emden

Tu viện Sainte-Marie-de-La-Tourette

Sainte-Marie-de-La-Tourette là một tu viện dòng Dominica nằm trên một sườn đồi gần Lyon, Pháp được thiết kế bởi kiến trúc sư Le Corbusier và Iannis Xenakis, xây dựng giữa năm 1956 và 1960.

Thiết kế của công trình được Le Corbusier bắt đầu từ tháng 5/1953 với bản phác thảo vẽ tại L’arbresle, Pháp sơ phác hình dáng cơ bản của tòa nhà và địa hình của khu đất. La-Tourette được xem là một trong những công trình nổi bật nhất cuối thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại.


Dịch:
Handhome

Thực hiện:
Hạnh Nguyễn, Lan Nguyễn

Xem thêm
Ngôi nhà kính