Ảnh: Sam Jam

Vann Molyvann: Người xây dựng đất nước Cambodia

“The man who build Cambodia” là phim tài liệu về cuộc đời kiến trúc sư Vann Molyvann (sinh ngày 23/11/1926). Dưới thời kỳ Cộng đồng xã hội chủ nghĩa bình dân (Sangkum Reastr Niyum, 1955 – 1970) hoàng thân Norodom Sihanouk đã ban hành chính sách phát triển xây mới các thị trấn, các cơ sở hạ tầng và kiến trúc trên khắp vương quốc. Vann là người đi đầu của thế hệ những kiến trúc sư có những đóng góp vào việc hình thành phong cách kiến trúc độc đáo nổi bật của thời kỳ này, thường được gọi là kiến trúc Tân Khmer.


Đạo diễn:
Christopher Rompré

Kịch bản:
Haig Balian, Christopher Rompré

Dịch:
Handhome

Thực hiện:
Lan Nguyễn

Xem thêm
VitraHaus