Tiết kiệm hơn khi đặt mua ấn phẩm Notesbook theo năm (tương đương mua trước 3 số)

Notes 06

120,000 250,000 

Notes 05

100,000 200,000 

Notes 04

90,000 200,000 

Notes 03

90,000 200,000 

Notes 02

90,000 200,000 

Notes 01

40,000 130,000