Tiết kiệm hơn khi đặt mua ấn phẩm Notesbook theo năm (tương đương mua trước 3 số)

Ghé 01

120,000 360,000 

Tìm kiếm vẻ đẹp trong kiến trúc đối với chúng tôi là một quá trình từ thắc mắc đến trải nghiệm rồi nhận thức. Việc này cần thời gian và hơn cả là những định hướng tiếp cận đúng đắn. Chúng tôi đã chủ động quay trở về tìm hiểu những thứ xưa cũ, để ghi chép lại những điều có giá trị trong đời sống kiến trúc của Việt Nam từ trước đến nay.


GHÉ 01 là cuốn sách đầu tiên hướng đến những công trình kiến trúc đã ra đời, thành hình trong thế kỉ XX, để từ đó chúng ta nhìn thấy rõ sự ảnh hưởng, nguồn cảm hứng từ phong trào kiến trúc hiện đại lên bối cảnh kiến trúc Việt Nam, cụ thể là tại Hà Nội, giai đoạn những năm 1930 đến cuối những năm 1990.


GHÉ 01 khai thác mạnh yếu tố thẩm mỹ, vẻ đẹp của các công trình thông qua những góc nhìn mới lạ do sự phát triển của nhiếp ảnh số và công nghệ.Xuất bản: 09.2018
Bản in đã hết, hiện chỉ còn bản PDF