Tam Đảo Retreat

Dự án mới nhất, vừa hoàn thành của Idee Architects trong tháng 04.2022. Idee mong muốn tạo dựng một không gian nghỉ ngơi giữa thiên nhiên nhưng không can thiệp vào hệ sinh thái hiện trạng.


Thực hiện
Notes

Quay & Dựng
Trần Đức