Tiết kiệm hơn khi đặt mua ấn phẩm Notesbook theo năm (tương đương mua trước 3 số)