Ghé 02 – Chùa Bối Khê

270,000 540,000 

Ghé 01

120,000 360,000 

a21gallery

NOTES 09

Cuốn sách là những ghi chép ngắn gọn từ đôi lần anh Hiệp kể về cái nhà với chúng tôi. Những mẩu chuyện nhỏ phi tuyến tính về thời gian nhưng phần nào lột tả được những cách thức, quan điểm và góc nhìn của kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp về Kiến trúc.

Notes 06

120,000 250,000 

Notes 05

100,000 200,000 

Notes 04

90,000 200,000 

Notes 03

90,000 200,000 

Notes 02

90,000 200,000 

Notes 01

60,000 130,000